Om museet

Foto:Ulf Löwengren

Från mitten av 1800-talet till början av 1950-talet hade Skillinge en framgångsrik segelfartygsflotta. Fartygens storhetstid är förbi, men än seglar många av fartygen för fulla segel på målningar i Skillinge Sjöfartsmuseum.

 

Förutom fartygsmålningar och fartygsmodeller visas här hur Skillinge växte fram till ett välmående sjöfartssamhälle med åtskilliga partrederier. När segelfarten avtog, ökade fisket, vilket också finns representerat på museet. Sjömansarbeten, sjömansminnen, strandfynd och annan kuriosa visas. En mängd foton, dokument, tidningsurklipp m m finns samlat för att kunna förmedla kunskap om Skillinge och dess historia.

 

Dagens sjöfartsmuseum var ursprungligen byskola, byggd 1858. 1890 fick skolan andra och bättre lokaler och municipalsamhällets styrelse flyttade in. Styrelsen samlades där fram till 1953, då municipalsamhället upphörde. Museiverksamheten startade 1972.

 

Skillinge Sjöfartsminnesförening

Museet drivs och sköts helt ideellt av Skillinge Sjöfartsminnesförening. Dess ändamål är att samla och bevara föremål, fartygsmodeller och bilder samt uppteckningar och skrifter av historiskt värde, främst beträffande sjöfart och fiske. Föreningen förvaltar också själva museifastigheten.

 

Medlemskap

Vill du stödja museet genom att bli medlem i Skillinge Sjöfartsminnesförening? Medlemskap kostar 100 kronor per person och år. Betala på bankgiro 5080-8021. Glöm inte se till att det framgår vem som är avsändare!

 

Foto:Ulf Löwengren

Aktuellt

 

Årsmöte.

Skillinge Sjöfartsminnesförening håller årsmöte tisdagen den 15 mars kl 18.00 på nya Ankaret i Skillinge.

 

 

Foto:Ulf Löwengren

Skillinge Sjöfartsmuseum